Bạn muốn chọn ai?

Bảng A

W L Pts
1 Hoàng Thu Hường 3 0 3
2 MISTHY 2 1 2
3 Woossi 1 2 1
4 Miya 0 3 0

Bảng B

W L Pts
1 Win.D 3 0 3
2 TikTik Sama 2 1 2
3 RIP113 1 2 1
4 Quang Cuốn 0 3 0

Bảng C

W L Pts
2 HyNam 3 0 3
1 Hà Tiều Phu 2 1 2
4 Bé Chanh 1 2 1
3 Viruss 0 3 0

Bảng D

W L Pts
1 Gầy best leesin 3 0 3
3 Warzone 2 1 2
2 Archie 1 2 1
4 Killer 7 0 3 0

WEDNESDAY - November 27

Quarter Final
1 Hoàng Thu Hường vs TikTik Sama (WIN) 17:00
2 MISTHY (WIN) vs WIN.D 18:00
3 HYNAM (WIN) vs Warzone 19:00
4 Hà Tiều Phu (WIN) vs Gầy best leesin 20:00

SUNDAY - December 1

Semi Final
5 TikTik Sama (WIN) vs MISTHY 15:00
6 HYNAM (WIN) vs Hà Tiều Phu 18:00

SATURDAY - December 14

3RD MATCH
7 MISTHY vs Hà Tiều Phu 15:00
SHOW MATCH
8 Vote team vs LOWKEY Esports 16:00
FINAL MATCH
9 Hynam vs TikTik Sama 17:00